Choroby piersi

Wpis

wtorek, 05 lipca 2011

Guzy piersi

Guzy piersi dzielą się na łagodne i złośliwe. Do guzów łagodnych zalicza się torbiele, gruczolakij i brodawczaki. Różnią się one kształtem, wielkością i umiejscowieniem oraz przyczyną i sposobei leczenia. Około 50% kobiet ma zmiany guzowate w piersiach, tzw. gruczołowatość (fibroadenosis) która jest związana ze zmianami hormonalnyrr zależnymi od cyklu menstruacyjnego. Przeważa^ jąca większość guzków jest łagodna i nie daje ob jawów raka; jeżeli jednak kiedykolwiek zauważysi nowy guzek, powinnaś szybko zgłosić się do leka­rza w celu wykluczenia stanu przednowotworowe-j go lub już raka (patrz także: Rak sutka). Naukowcy badali dokładnie częstość występo wania guzów piersi u kobiet zażywających tabletl antykoncepcyjne i inne leki hormonalne. Należąc nich m.in. estrogen i progestin, stosowane w celt zmniejszenia dolegliwości związanych z menopau zą i ryzyka wystąpienia chorób sercowo-krążenio wych. Wyniki tych badań nie są jednoznaczne, alf każdy lekarz powinien brać pod uwagę niekorzysl ny wpływ leków hormonalnych na wzrost guzków piersi. Ponadto pod wpływem hormonów zwiększa się gęstość gruczołów piersiowych, co w badaniu! mammograficznym utrudnia znalezienie i monito­rowanie ewentualnych zmian rakowych. Cysty, osiągające różną wielkość, to łagodne torbiele wypełnione płynem. Czasami wzrost ich jest cykliczny i wtedy dają objawy bólowe. Naj­lepszy sposób na odróżnienie torbieli od spoistego guza to badanie ultradźwiękowe; można również wykonać punkcję - biopsję igłową guza. W okresie menopauzy torbiele z reguły ulegają zmniejszeniu lub całkowicie zanikają; dlatego na­leży bezwzględnie zgłosić się do lekarza, jeżeli wyczuje się guzek w piersi. Gruczolakowłókniaki to łagodne guzy występu­jące zwykle u kobiet poniżej 40. roku życia, a cza­sami nawet u dziewcząt. Są okrągłe i dobrze od­graniczone, czyli odcinające się od otoczenia, i mają zwykle średnicę kilku centymetrów. Rozpo­znanie można postawić tylko na podstawie biopsji, zalecanej każdej kobiecie z guzkiem, która ukoń­czyła 20 lat.Gruczolaki często rosną tuż pod brodawką sut­kową. Osiągają różną wielkość, często dają wznowy po operacji i czasami towarzyszą rakowi. Brodawczaki śródprzewodowe są stosunkowo rzadkimi, małymi guzami rosnącymi w świetle przewodu wyprowadzającego w okolicy brodawki. Naj­częściej występują u kobiet powyżej 40. roku ży­cia i objawiają się krwistym wyciekiem z brodawki sutka.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Kategoria:
Autor(ka):
adminero
Czas publikacji:
wtorek, 05 lipca 2011 11:47

Polecane wpisy

  • Domowe metody leczenia bólu piersi

    Aby zmniejszyć ból, możesz zastosować ciepły kompres z oleju rycynowego na pierś. Nasączony olejem mały ręcznik należy położyć na pierś, przykryć celofanem i dr

  • metody naturalne w leczeniu bólu piersi

    Specjaliści medycyny naturalnej często leczą bóle sutka, przepisując większe dawki preparatów uzu­pełniających (np. witaminy E) oraz zioła. Zalecają także wprow

  • leczenie bólu piersi

    W przypadku cyklicznego powiększenia i bólu le­karze zalecają przede wszystkim stosowanie od­powiedniej diety oraz dbałość o utrzymanie prawi­dłowego ciężaru ci