Choroby piersi

Wpisy

 • wtorek, 05 lipca 2011
  • Leczenie guzów

    Torbiele zwykle nakłuwa się igłą w celu eliminacji [ płynu, który należy zawsze zbadać mikroskopowo. [ Jeżeli płyn jest przezroczysty, a guzek zniknie, le­karz prawdopodobnie rozpozna torbiel łagodną i nie zleci dalszego leczenia. Wielu lekarzy zaleca badanie cytologiczne, polegające na mikroskopo­wym oglądaniu komórek zawartych w płynie. Je­żeli guzek nie znika, tzn. jest nadal wyczuwalny w następnym okresie miesiączkowym, lekarz po­winien zlecić badania dodatkowe. Gruczolakowłókniaka można rozpoznać tylko w badaniu biopsyjnym. Jedyne leczenie to opera­cyjne usunięcie guza. Gruczolaki brodawki powinny być szybko usu­nięte operacyjnie, ponieważ często współistnieją z rakiem. Brodawczaki śródprzewodowe mogą za­tykać przewody mleczne, dlatego też powinny być usunięte chirurgicznie. Niektórzy lekarze zalecają swoim pacjentkom wyeliminowanie kofeiny z codziennej diety w pro­filaktyce torbieli piersi, ale tak naprawdę nie chro­ni to całkowicie kobiety przed tym nowotworem. Niektórzy badacze sugerują istnienie zależności pomiędzy dużą ilością spożywanego tłuszczu -szczególnie kwasów nasyconych - a łagodnymi guzami i rakiem sutka, ale hipoteza ta nie została udowodniona. Być może jednak odpowiednia die­ta przyczynia się do zmniejszenia, a nawet znik­nięcia łagodnego guza piersi. W medycynie naturalnej podkreśla się, że najskutecz­niejszym sposobem uniknięcia dolegliwości sutka jest profilaktyka. Dieta i preparaty uzupełniające to „pierw­sza linia obrony" przed tymi schorzeniami.

   ODŻYWIANIE, WITAMINY I MINERAŁY

   Wprawdzie żadne badania nie wykazały, że nie­odpowiednia dieta sprzyja powstawaniu guzów sutka, niektóre sugerują jednak występowanie ta­kiej zależności. Wielu lekarzy medycyny natural­nej nalega, aby wyeliminować kofeinę i zaleca za­żywanie 400-1200 j.m. witaminy E oraz nie więcej niż 150 mikrogramów selenu dziennie. UWAGA! Selen w dużych dawkach może działać toksycz­nie, należy go więc stosować pod kontrolą specja­listy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:48
  • Guzy piersi

   Guzy piersi dzielą się na łagodne i złośliwe. Do guzów łagodnych zalicza się torbiele, gruczolakij i brodawczaki. Różnią się one kształtem, wielkością i umiejscowieniem oraz przyczyną i sposobei leczenia. Około 50% kobiet ma zmiany guzowate w piersiach, tzw. gruczołowatość (fibroadenosis) która jest związana ze zmianami hormonalnyrr zależnymi od cyklu menstruacyjnego. Przeważa^ jąca większość guzków jest łagodna i nie daje ob jawów raka; jeżeli jednak kiedykolwiek zauważysi nowy guzek, powinnaś szybko zgłosić się do leka­rza w celu wykluczenia stanu przednowotworowe-j go lub już raka (patrz także: Rak sutka). Naukowcy badali dokładnie częstość występo wania guzów piersi u kobiet zażywających tabletl antykoncepcyjne i inne leki hormonalne. Należąc nich m.in. estrogen i progestin, stosowane w celt zmniejszenia dolegliwości związanych z menopau zą i ryzyka wystąpienia chorób sercowo-krążenio wych. Wyniki tych badań nie są jednoznaczne, alf każdy lekarz powinien brać pod uwagę niekorzysl ny wpływ leków hormonalnych na wzrost guzków piersi. Ponadto pod wpływem hormonów zwiększa się gęstość gruczołów piersiowych, co w badaniu! mammograficznym utrudnia znalezienie i monito­rowanie ewentualnych zmian rakowych. Cysty, osiągające różną wielkość, to łagodne torbiele wypełnione płynem. Czasami wzrost ich jest cykliczny i wtedy dają objawy bólowe. Naj­lepszy sposób na odróżnienie torbieli od spoistego guza to badanie ultradźwiękowe; można również wykonać punkcję - biopsję igłową guza. W okresie menopauzy torbiele z reguły ulegają zmniejszeniu lub całkowicie zanikają; dlatego na­leży bezwzględnie zgłosić się do lekarza, jeżeli wyczuje się guzek w piersi. Gruczolakowłókniaki to łagodne guzy występu­jące zwykle u kobiet poniżej 40. roku życia, a cza­sami nawet u dziewcząt. Są okrągłe i dobrze od­graniczone, czyli odcinające się od otoczenia, i mają zwykle średnicę kilku centymetrów. Rozpo­znanie można postawić tylko na podstawie biopsji, zalecanej każdej kobiecie z guzkiem, która ukoń­czyła 20 lat.Gruczolaki często rosną tuż pod brodawką sut­kową. Osiągają różną wielkość, często dają wznowy po operacji i czasami towarzyszą rakowi. Brodawczaki śródprzewodowe są stosunkowo rzadkimi, małymi guzami rosnącymi w świetle przewodu wyprowadzającego w okolicy brodawki. Naj­częściej występują u kobiet powyżej 40. roku ży­cia i objawiają się krwistym wyciekiem z brodawki sutka.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:47
  • Jak badać piersi

   Badaj piersi co miesiąc, regularnie, zawsze w tym samym okresie, najlepiej 7-10 dni po zakończeniu miesiączki (najłatwiej jest to zrobić pod prysznicem, po namydleniu skóry piersi). Zwróć uwagę na marszczenie się skóry, a następnie obmacaj dookoła pierś, stosując metodę badania spiralnego lub siatkowego. Uciskaj najpierw lekko, aby wyczuć ewentual­ny guzek znajdujący się pod skórą, a potem silniej, by wykryć zmiany umiejscowione głęboko. Sciśnij ujście brodawek; jeżeli pojawi się wydzielina - szczególnie krwista - zgłoś się do lekarza.

   1. Podnieś ramię i zbadaj dół pachowy. Dotykaj skóry gładką powierzchnią palców, lekko uciskając; pozwoli to na znalezienie małych guzków pod powierzchnią skóry.

   2. Mocniejszy ucisk w konkretnym miejscu wykonuj opuszkami palców. Zwróć uwagę na bolesność miejscową, nowe guzki lub zgrubienia tkanki.

   3. Ruchy spiralne rozpoczynaj na szczycie piersi w okolicy pachy. Lekko uciskając, przesuwaj dłoń dookoła piersi w kierunku brodawki. Powtórz te same ruchy, ale stosując mocniejszy ucisk.

   4. Badaj piersi według podanego schematu. Możesz dodatkowo wykonywać ruchy spiralne wewnątrz każdego kwadratu, uciskając najpierw, lekko, a następnie silniej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:45
  • Domowe metody leczenia bólu piersi

   Aby zmniejszyć ból, możesz zastosować ciepły kompres z oleju rycynowego na pierś. Nasączony olejem mały ręcznik należy położyć na pierś, przykryć celofanem i drugim suchym ręcznikiem; można jeszcze na to położyć poduszkę elektrycz­ną (na 20 do 30 minut).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:43
  • metody naturalne w leczeniu bólu piersi

   Specjaliści medycyny naturalnej często leczą bóle sutka, przepisując większe dawki preparatów uzu­pełniających (np. witaminy E) oraz zioła. Zalecają także wprowadzenie odpowiednich zmian w diecie.

   ODŻYWIANIE, WITAMINY I MINERAŁY

   Witamina E skutecznie uśmierza ból sutka. Nie jest całkiem jasne, jak to się dzieje, ale wiadomo na pewno, że witamina ta wpływa na krzepnięcie krwi. Jeśli zażywa się środki rozcieńczające krew, przed podjęciem kuracji witaminowej należy skonsulto­wać się z lekarzem. Lekarze medycyny naturalnej zalecają niekiedy dawki do 1200 j.m., ale wiele kobiet doznaje ulgi już przy 400 j.m. Ponieważ spożycie tłuszczu wiąże się z wytwa­rzaniem estrogenów, poziom tych hormonów moż­na obniżyć, stosując dietę niskotłuszczową.

   TERAPIE ZIOŁOWE

   Olejek z wiesiołka (Oenothera biennis), okazuje się skuteczny. Można zażywać kapsułkę 500 mg 3 razy dziennie, jeśli to konieczne, nawet codziennie. Kuracja ta daje mniej skutków ubocznych niż tera­pie hormonalne przepisywane często przez leka­rzy konwencjonalnych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:42
  • leczenie bólu piersi

   W przypadku cyklicznego powiększenia i bólu le­karze zalecają przede wszystkim stosowanie od­powiedniej diety oraz dbałość o utrzymanie prawi­dłowego ciężaru ciała. Spożywanie nadmiernych ilości soli powoduje zatrzymanie wody w organi­zmie i tym samym skłonności do obrzęków, należy zatem unikać solonych potraw tuż przed rozpoczę­ciem krwawienia miesiączkowego. Wielu kobietom bardzo pomaga wyeliminowanie z codziennej diety kofeiny i substancji podobnych typu metyloksantyn (znajdujących się w czekoladzie i herbacie). Niektórzy lekarze zalecają noszenie biustonosza nawet przez 24 godziny na dobę w celu zmniej­szenia ruchomości piersi, zwłaszcza w okresie, kie­dy są szczególnie wrażliwe i bolesne. W ostatnich latach wielu lekarzy zaleca w przy­padku bólu piersi pochodzenia nienowotworowe-go stosowanie witaminy E, w codziennej dawce 800 j.m. Dodatkowo można zażywać leki przeciw­bólowe, takie jak aspiryna lub ibuprofen.Jeżeli to nie pomaga, lekarz może przepisać hormony, np. danazol, który zmniejsza bolesność piersi, albo progesteron, ponieważ niektórzy bada­cze sądzą, że cykliczne bóle piersi są rezultatem zmniejszonej ilości własnego progesteronu. Czę­sto przepisywany jest lek przeciwnowotworowy, tamoksyfen. Jeżeli któryś z tych leków wywołuje objawy uboczne, lekarz powinien zmienić kura­cję. Nie należy również zażywać tych leków, jeże­li chce się zajść w ciążę. Każda kuracja hormonalna wywołuje objawy uboczne. Danazol, męski hormon, powoduje bóle głowy, nudności, nieregularne krwawienia mie­siączkowe, przyrost masy ciała oraz objawy ma-skulinizacji (zwiększone owłosienie, czasami po­grubienie tonacji głosu), które nie zawsze są od­wracalne. Tamoksyfen stosowany długotrwale może zwiększać ryzyko choroby nowotworowej i dole­gliwości ginekologicznych, wpływa także na gę­stość kości oraz zwiększa krzepliwość krwi. U więk­szości pacjentek objawy bólowe można zmniejszyć bez silnych leków; często wystarczy po prostu wy­eliminować z diety kofeinę. Zapalenie piersi leczy się antybiotykami. Jeśli wykształcił się już ropień, należy wykonać małe cięcie chirurgiczne i założyć drenaż. Jeżeli to nie skutkuje, może być konieczny drobny zabieg chi­rurgiczny.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:41
  • Ból piersi

   Ból piersi może być spowodowany wieloma czyn­nikami, w tym również normalnym obrzmieniem tkanki gruczołowej podczas cyklu menstruacyj­nego. Inne przyczyny to: zapalenie lub uraz; roz­rost nieprawidłowej tkanki, w tym także rak; oraz prawdopodobnie sposób odżywiania. Obrzęk piersi w czasie cyklu menstruacyjnego może być bardzo bolesny, jednak nie jest niebez­pieczny i nie wymaga specjalnego leczenia. W każ­dym cyklu menstruacyjnym zachodzą zmiany hor­monalne związane z wydzielaniem estrogenów i progesteronu. Hormony te powodują gromadze­nie się w tkance gruczołowej piersi wody, która po­większa pierś, rozpycha tkankę, napina włókna ner­wowe i wywołuje uczucie bólu. Niektóre kobiety odczuwają bolesne obrzmienie piersi przed krwa­wieniem miesiączkowym, inne dopiero pod koniec menstruacji, a jeszcze inne w czasie zażywania środków antykoncepcyjnych. Kolejna przyczyna bólu piersi to zmniejszanie się poziomu progesteronu podczas cyklu menstruacyjnego. Istnieje wiele doniesień naukowych na temat korelacji pomiędzy cyklicznym odczuwaniem bólu a niskim poziomem tego hormonu. Wskutek urazu i zapalenia piersi powstają takie same objawy jak w każdym innym miejscu organi­zmu, z tym wyjątkiem, że w tkance gruczołowej piersi f bardzo szybko tworzą się małe, otorbione ropnie podobne do cyst. Zapalenie sutka dotyczy w zasadzie I tylko matek karmiących piersią. W przypadku podej­rzenia zapalenia należy zasięgnąć porady lekarskiej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:40
  • Objawy chorób piersi

   ♦    Ból lub uczucie ciężkości w jednej lub obu piersiach, najczęściej spowodowane obrzę­kiem przedmenstruacyjnym.

   ♦    Ból z towarzyszącym zaczerwieniem i uczu­ciem gorąca lub wydzielina z brodawki; może to oznaczać zapalenie albo raka sutka.

   ♦    Guz przesuwalny, nie zrośnięty ze ścianą klatki piersiowej; może to być torbiel (cysta) lub gruczolakowłókniak (fibroadenoma).

   ♦    Guz o konsystencji twardej, nie przesuwalny, zrośnięty ze ścianą klatki piersiowej, bolesny lub niebolesny, o pomarszczonej powierzchni; może być to rak sutka.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:38
  • Choroby piersi

   Pierś kobieca jest narządem gruczołowym, który od momentu pokwitania podlega okresowym zmianom w zależności od cyklu menstruacyjl nego i ciąży; zmiany zależą również od wiem kobiety. Większość tych okresowych zmian hormol nalnych nie świadczy o chorobie. Niektóre jednał są zmianami patologicznymi i wymagają szybkiej diagnozy. Najbardziej niepokojące objawy tobół piersi i guz. Począwszy od okresu dojrzewania, powinnaśdj miesiąc sama badać piersi, poznać ich strukturę i odl kryć jak najwcześniej ewentualne pojawienie sil guza. Zmiany przedmenstruacyjne mogą powodol wać okresowe powiększenie i stwardnienie piersij ustępują jednak po zakończonym krwawieniu. Dlal tego piersi należy badać tydzień po zakończeniu] menstruacji. Jeżeli już nie masz miesiączek, powirw naś badać piersi raz w miesiącu w określonym dniu. Mammografia - dokładne badanie radiologiczne piersi - pozwala wykryć guzy tak małe, że jeszcza niewyczuwalne ręką. Niektórzy lekarze zalecają] regularne wykonywanie tego badania po ukończe-i niu 35-40 lat, inni - dopiero po 50. roku życia. Jeżen li ktoś z twojej rodziny chorował na raka piersi, szczególnie jeżeli jest to twoja siostra lub matka, powinnaś wykonać mammografię jak najszybciej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 11:37